ژلیش
لاک دائم
کاشت ناخن
کاشت و ژلیش
کاشت و ژلیش ناخن
طراحی ناخن
مانیکور

خدمات ناخن سالن زیبایی طرفه

ناخن ها جز مهم ترین قسمت های بدن هستند. اینکه شما برای آن ها ارزش قائل شوید و رسیدگی خوبی به آن داشته باشید از ضرورت های زندگی است.

سالن طرفه با ارائه خدماتی همچون مانیکور، پدیکور، کاشت، ژلیش و… شما را از داشتن دستانی زیبا مطمئن می سازد.

مانیکور

مانیکور یکی از محبوب ترین خدمات سالن طرفه می باشد. یک مانیکور خوب چیزی فراتر از کوتاه کردن و فرم دادن به ناخن است. یک مانیکور اولیه؛ از ناخن ها، کوتیکول ها و پوست اطراف ناخن نیز مراقبت می کند. در اصل مانیکور صرفا جر خدمات زیبایی به حساب نمی آید بلکه بیشتر جنبه درمانی دارد.

پدیکور

از نظر رویکردی بسیار شبیه به مانیکور استبا این تفاوت که تمرکز آن بر روی پاهاست. در طول روز فشار بر روی پا و انگشتان آن بسیار زیاد است و برای بهبود این خستگی ما پدیکور را پیشنهاد می کنیم. پدیکور با هدف بر زیباسازی ناخن های پا و صاف  و نرم کردن پوست انجام می شود.

ژلیش

برای خیلی از ما پیش آمده که دچار شکستگی ناخن شده ایم و یا قسمتی از ناخن هایمان شکل خوبی ندارد…. اینجا ژلیش به کمک شما می آید؛ ژلیش لاک موقتی است که کمی بیشتر از لاک های معمولی بر روی ناخن های شما می ماند و همین طور زیبایی دوچندانی نسبت به لاک معمولی دارد. برای عروسی ها و مهمانی ها بسیار مناسب است و حدودا یک ماه هم بر روی دست باقی می ماند.

مشاوره رایگان: 2931 2250 021مشاوره رایگان: 8675 206 0912